LPG ingilizce bir terim olan Liquefied Petroleum Gases yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı anlamını taşır. Türkçeye tam olarak çevirdiğimizde ise otogaz sözcüğüyle eşleşir.
       Otogaz; propan ve bütan gazlarının belirli oranlarda karışımından oluşan ham petrolden elde edilen düşük basınçta ise sıvılaşabilen gazları tanımlamakta kullanılan genel bir terimdir. Basıncı düşürüp sıcaklığı arttırırsak sıvı yakıt gaz yakıt halini alır ve böylelikle sıvı yakıt olan benzine göre mükemmel bir alternatif yakıt halini almaktadır.
       Otogaz yakıtlarda Oktan sayısı daha fazladır. Yüksek Oktan numarası, motorun yüksek sıkıştırma oranlarına sahip olup herhangi bir vuruntu olmadan çalışabilmesi için faydalıdır. Böylece araçtan daha yüksek bir güç ve yakıt ekonomisi sağlanır.
       Çevreci Otogaz Çevreci bir yakıttır. Diğer yakıt türlerine göre çevreyi en az kirleten yakıtlardandır. Ayrıca kullanılan araçlarda tüm motor türlerine göre uyum sağlamaktadır. Yanma sonucu ortaya çıkan zararlı atıklar benzinli sisteme göre on kat daha az olmaktadır. Ayrıca LPG petrol içerisindeki en hafif hidrokarbonlardan oluşmaktadır.
       Otogaz basınç altında o kadar çok küçülür ki 267 metreküplük gazı sıvılaştırdığınızda 1 metreküp kadar hacim kaplamaktadır. Otogazın diğer bir özelliği de normal hava şartlarında gaz halde olmasına karşın basınç altında sıvı hale dönüşmektedir. Böylelikle depolama alanı artmaktadır.  LPG; petrol rafinerisinde petrol işlenirken yan ürün olarak açığa çıkar. Ayrıca yeraltındaki doğalgaz yataklarından da elde edilebilmektedir.
       LPG, kokusu olmayan, rengi olmayan ve katı atık özelliği (toksi) bulunmayan bir madde olup gaz kaçaklarının tespit edilebilmesi için sonradan içine koku maddesi katılmaktadır.
 

     LPG havaya karışırsa ne olur? Havadan ağır bir madde olduğundan dolayı sıvı bir madde gibi akıp en derin olan yere doğru birikir. Gözümüzle fark etmesekte kaçak durumunda en derin yer en tehlikeli yerdir. 

     LPG nin güzel bir özelliği de zehirli olmamasıdır. Ancak soluyacağımız miktar aşırı derecede artarsa boğuculuk etkisi gösterir. Ancak yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.

       Günlük hayatta kullandığımız spreyli eşyalarımızda (parfüm, deodorant, traş losyonu vb.) itici gaz olarak da kullanılmaktadır.
       Bütün gaz yakıtlar hidrojen bakımından zengin yakıtlardır. Silindirlere girerken gaz fazında girerler. Bu sayede temiz bir yanma sağlarlar.
       LPG, boya ve yağı eritebilmektedir. Ayrıca doğal lastiği de bozup deforme eder. Bu yüzden motorlu araçlarda standartlara uygun olarak yapılmış boru malzemeler kullanılmaktadır.

 

İlk LPG ile çalışan yakıt aracı 1975 yılında Rusya’da piyasaya sürülmüştür.

Böylelikle bu ilginç yolculuğumuzu burada sonlandırıyoruz. Yararlı olması dileğiyle...

otogaz fyatları LPG markaları LPG dönüşüm sistemleri LPG dönüşüm kitleri LPG sıralı sistem

Test

Form Gönderimi

Tamam